Binnen onze visie neemt het contact met de ouders een belangrijke plaats in. We zien ouders heel nadrukkelijk als de expert die als geen ander weet hoe hun eigen kind zich in de thuissituatie gedraagt. Daarmee wordt de ouder als het educatief partner.

We vinden het prettig als ouders een hoge betrokkenheid hebben. Dit kan op verschillende manieren. Middels formele organen zoals de medezeggenschaprsraad (MR) en de ouderraad (OR), maar ook door het meegaan als begeleider op excursies, hapjes maken voor feestelijkheden of helpen in de bibliotheek.