Een belangrijke taak van de ouderraad is het helpen van het team van leerkrachten bij het organiseren van binnen (en buitenschoolse) activiteiten voor de jaarlijkse feesten en activiteiten. Hiervoor zijn werkgroepen opgericht waar leerkrachten en OR-leden aan deelnemen. Tijdens de uitvoering van de activiteiten maakt de ouderraad altijd dankbaar gebruik van hulpouders die zich elk jaar aanmelden.

Om de diverse activiteiten te bekostigen vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de oudervereniging. Het is tevens een indirecte taak van de ouderraad om de ouderbetrokkenheid samen met de klassenouders te vergroten op school.

De ouderraad is altijd bereid u persoonlijk te woord te staan en hoort graag leuke ideeën of tips om de festiviteiten voor onze kinderen nog beter te organiseren!

Wij hopen op een feestelijk jaar voor de kinderen!

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL20 INGB 0676 0435 85, ten name van Het Bovenland Ouderraad.