Basisvaardigheden

We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen (inclusief spelling) en rekenen. We gebruiken voor deze vakken eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen.

De methodes bieden meer dan voldoende mogelijkheden om te differentiëren. Waar nodig, zijn verdiepende of aanvullende materialen op school aanwezig. Leerlingen krijgen instructie van de leerkracht en de verwerking vindt zelfstandig plaats. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT-mogelijkheden: zoals onze digitale schoolborden, softwarepakketten en chromebooks in de klaslokalen. Meer informatie vindt u in onze schoolgids.

Muziek

Aslan Muziekcentrum verzorgt op onze school een doorlopende leerlijn muziek (Muziek Talent Express). Een vaste vakdocent geeft wekelijks les waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal ontwikkelen. Meer informatie over Arslan vind u hier.