Ouder als partner

Binnen onze visie neemt het contact met de ouders een belangrijke plaats in. We zien ouders heel nadrukkelijk als de expert die als geen ander weet hoe hun eigen kind zich in de thuissituatie gedraagt. Daarmee wordt de ouder als het ware partner van onze leerkrachten die nu juist goed weten hoe het met het kind in de schoolsituatie gaat want daar zijn zij immers de professionele experts. Samen bespreken we de dingen waar we thuis en/of op school tegenaan lopen; van het begin af aan gaan we met elkaar in gesprek over uw kind. Het is dus niet meer zo dat de leerkracht tegen de ouder aanpraat over wat er met uw kind gebeurt, maar we gaan met elkaar in gesprek. Samen zoeken we naar oplossingen en proberen we te ontdekken waar de onderwijsbehoeftes van het kind liggen. De inbreng van u als ouder hierin is voor ons belangrijk.