Onze missie

Als onze leerlingen de basisschool verlaten, hebben zij ontdekt wie ze zijn en waar ze voor staan. Ze weten wat hun talenten zijn en hoe ze die in hun leven kunnen inzetten. De leerlingen hebben vertrouwen opgebouwd in wat ze kunnen en ze zijn in staat verbinding te maken met zichzelf en de ander. Ze hebben geleerd zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en die van hun omgeving. De leerlingen zijn klaar om de wereld verder te gaan ontdekken en groeien op tot wereldburgers van formaat!

Onze visie

Vanuit een onderzoekende houding laten wij leerlingen tot ontwikkeling komen. Dit doen wij vanuit onze drie kernwaarden: Verbinding, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.

Onderzoekende houding

Het Bovenland is een plek waar de nieuwsgierigheid van de leerlingen geprikkeld wordt. Het onderzoekend leren staat hierbij centraal. We halen de buitenwereld naar binnen en werken daarbij vanuit verschillende thema's. Vanuit een hoge betrokkenheid van de leerlingen valt er iedere keer/bij ieder thema weer iets nieuws te ontdekken. Leerlingen worden gestimuleerd om samen te werken, initiatieven te nemen en oplossingsgericht te denken. Hierbij houden we rekening met de verschillende leerstijlen en talenten van iedere individuele leerling, zodat we hun kwaliteiten maximaal tot bloei kunnen laten komen.

Ontwikkeling

Een school is de wereld in het klein. Het is een ontmoetingsplaats, een omgeving waar leren en spelen, inspanning en ontspanning met elkaar samengaan. Ons uitgangspunt is dat leerlingen continu leren, van docenten maar ook van elkaar. Op die manier ontwikkelen we samen nieuwe kennis. Voor iedere leerling geldt: Dit mag op je eigen manier en in je eigen tempo. We sluiten aan bij wat het kind al kan en denken verder vanuit wat het nog nodig heeft.
We stellen hoge eisen aan het leerproces van leerlingen, zodat ieder kind voldoende uitgedaagd wordt. Daarnaast besteden we aandacht aan metacognitieve vaardigheden, zoals doelen stellen, plannen en kunnen reflecteren op het eigen leerproces. We stimuleren leerlingen creatief en 'outside the box' te denken en te handelen. Zo groeien zij op tot zelfsturende, autonome mensen. 'Hoe' kinderen leren, bepaalt uiteindelijk hoe het onderwijsproces ingericht wordt, waardoor ze verder tot ontwikkeling komen.

Verbinding

We vinden het belangrijk dat leerlingen in verbinding staan met zichzelf en de wereld om zich heen. Dat betekent dat leerlingen met zelfkennis en zelfvertrouwen aan het werk moeten kunnen gaan. Ze zijn in staat om gevoelens te herkennen en uit te drukken. Ook leren de leerlingen te luisteren en open te staan voor een ander. Zo krijgt ieder kind de ruimte om te mogen zijn wie hij of zij is. We vinden het belangrijk dat leerlingen samenwerken en elkaar helpen. Zo leren ze de wereld om zich heen te waarderen en te respecteren.

Vertrouwen

Een veilig en vertrouwd gevoel draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Wij willen een school zijn, waarin we als team met de kinderen en ouders samenwerken aan een prettige en positieve sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd wordt. We zorgen dat ieder kind 'gezien' wordt en zich gewaardeerd voelt. We bieden elkaar de ruimte om te leren en fouten te maken. We spreken met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en gebruiken elkaars talenten om samen het onderwijs aan te laten sluiten op wat de toekomst van onze leerlingen vraagt.

Verantwoordelijkheid

We leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Op school hebben we gesprekken over hoe we met elkaar omgaan en hoe we elkaar kunnen helpen. De leerlingen leren zichzelf doelen te stellen, hun werk te plannen en hun afspraken na te komen. We leren ze om zich bewust te worden van gedrags- en denkgewoontes, om zo grip te krijgen op de wereld om zich heen. Zo groeien onze leerlingen op tot wereldburgers van formaat!