Basisschool Het Bovenland is een middelgrote basisschool in de Aker in Amsterdam Nieuw-West. Het Bovenland is onderdeel van de ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestant-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs). Onze school bestaat uit 17 groepen: vijf kleutergroepen en vervolgens twee groepen voor de leerjaren 3 tot en met 8.

Onze school heeft de Katholieke grondslag maar besteedt aandacht aan meerdere religies en levensbeschouwingen. Door middel van ons pedagogisch programma ‘de Vreedzame School’(voor meer informatie klik hier) en een aanvullend aanbod, trachten we de kinderen een houding mee te geven waarbij zij de verschillen en overeenkomsten tussen elkaar (h)erkennen en het gesprek met elkaar hierover aangaan.

Het team van het Bovenland is een divers en enthousiast team. Dit uit zich in de hoge betrokkenheid bij uw kind(eren) en hun reflectieve houding richting de kwaliteit van het onderwijs op onze school.