Op het Bovenland geven we kinderen graag een stem en laten we hen meebeslissen en meedenken over allerhande zaken. Een van de uitingsvormen hiervan is onze leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit meerdere, door kinderen verkozen, leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De leerlingenraad functioneert als klankbord van alle kinderen bij ons op school richting de directie.

Als de kinderen tegen problemen aanlopen of verbeterpunten, bespreken zij dit tijdens de vergaderingen met directie. Kinderen ervaren zo dat ze een invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving en leren hier ook verantwoordelijkheid voor nemen.