Het Bovenland maakt deel uit van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO), gezamenlijk 36 scholen.

Ook onze school heeft van oorsprong de katholieke identiteit, maar staat open voor iedereen. Het uitgangspunt is dat kinderen elkaars cultuur en levensbeschouwing leren kennen, waarderen en respecteren. Dit streven we na door in het onderwijs aandacht te besteden aan levensthema’s als vriendschap, nieuw leven en rouw.

Op Het Bovenland wordt Kerstmis en Pasen gevierd, maar is ook aandacht voor godsdienstige feesten en rituelen in andere culturen. We proberen op een eigentijdse manier de betekenis van deze feesten een plaats te geven binnen ons onderwijs​. ​