Met het programma van De Vreedzame School (DVS) leren de kinderen op een democratische manier beslissingen te nemen, hoe om te gaan met conflicten en hoe zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en binnen de school.

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel en op meerdere gebieden geleerd kan worden.
DVS is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast zijn burgerschapsvorming en wereldburgerschap twee belangrijke thema’s binnen het programma.

Het programma is opgedeeld in zes verschillende blokken:

1 We horen bij elkaar2 We lossen conflicten zelf op3 We hebben oor voor elkaar4 We hebben hart voor elkaar5 We dragen allemaal een steentje bij6 We zijn allemaal anders

Elk blok focust respectievelijk op een ander thema: groepsvorming en een positief sociaal klimaat, conflicthantering, communicatie, gevoelens, verantwoordelijkheid en diversiteit.

Groep 8 is een uitzondering. Gedurende dit leerjaar focussen de twee laatste blokken op andere thema’s. Daardoor is er ruimte voor de eigenheid van dit speciale, laatste leerjaar op de basisschool.
De laatste twee blokken in groep 8 zijn: 

  • Blok 5: Democratisch ABC
  • Blok 6: Afscheid nemen