Het protocol Veilige school bevat veel informatie over diverse onderwerpen die met veiligheid en/of het welzijn op een school te maken hebben. Het moet inzicht geven hoe wij zaken op school of bovenschools hebben geregeld en wie men aan kan spreken of vragen kunt stellen over de betreffende onderwerpen. Of belangrijker nog waar men ondersteuning kan vinden. De term Veilige school behelst een aantal aspecten. Aan de orde komen:

1. Sociale aspecten (hoe gaan wij veilig met elkaar om op Het Bovenland, hoe om te gaan met pesten en ander onacceptabel gedrag)
2. Beleidsaspecten (de veilige school gevat in regels, voorschriften en protocollen)
3. Ruimtelijke aspecten (de veilige omgeving)

Hieronder kunt u het protocol inzien:
Protocol veilige school Het Bovenland.pdf