In augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Dat betekent dat alle scholen een zorgplicht hebben. Dat houdt in dat wij bij ieder aangemeld kind onderzoeken wat de onderwijsbehoefte is van een kind. Als dit binnen het school ondersteuningsprofiel van Het Bovenland past, kan het kind binnen het Bovenland een onderwijsplek krijgen.

Kunnen wij dat niet bieden, zoeken wij met ouders mee naar een geschikte basisschool of speciale school. Dat is onze verantwoordelijkheid en verplichting. Passend onderwijs gaat uit van vier uitgangspunten:

  1. Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
  2. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.
  3. Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst in het regulier onderwijs.
  4. Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen.

Het Bovenland participeert in wijknetwerk Osdorp-Aker-Sloten. Binnen dit netwerk wordt besproken hoe de verschillende scholen omgaan met Passend Onderwijs. We proberen daarin gezamenlijk op te trekken.