International Primary Curriculum (IPC)

Het lesmateriaal van IPC bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen, waar de leeractiviteiten uit voort komen.

In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. We stimuleren zo de onderzoekende houding van leerlingen en brede vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, oplossingsgericht denken en communiceren. IPC is kerndoelen dekkend en goedgekeurd door de inspectie.

Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt! Kortom, de leerlingen ontdekken bij ons de wereld en groeien op tot wereldburgers.​