• Nieuws

Over: Start schooljaar, Vreedzame school, T.S.O. Ouderavond, Aanmelden, Kalender en Mindful ouderschap

1 We horen bij elkaar

Het schooljaar is weer begonnen
De vakantie is voorbij en we hebben de eerste week alweer achter de rug! Het was weer fijn om iedereen uitgerust en met frisse energie terug te zien. Voor sommige kinderen was het even wennen, anderen hadden gelijk hun draai weer gevonden. We hebben de tijd genomen om kennis te maken met elkaar en de regels en afspraken vast te stellen. En natuurlijk is er alweer hard gewerkt!

Ook dit schooljaar informeren we u over de gang van zaken op school via Parro en onze maandelijkse nieuwsbrief. Als u nog informatie mist, kunt u onze website een bezoekje brengen. U vindt daar de schoolgids (met onze schoolafspraken) terug. Komt u er niet uit? Stel gerust uw vragen aan de leerkracht of iemand anders van school.

Sandra van Vliet (directeur) is de tweede week van het schooljaar niet op school aanwezig. U kunt bij het managementteam terecht (zie website voor contactgegevens). De koffieochtend van woensdag zal vanwege haar afwezigheid niet door gaan.

Het team van Het Bovenland kijkt uit naar een fijn en leerzaam schooljaar!

 

De Vreedzame School (DVS) 

Ouders en school hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. 

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen, hoe om te gaan met conflicten en hoe zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.  Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. 

We zullen u regelmatig informeren over De Vreedzame school. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.devreedzameschool.nl


Het eerste blok van de Vreedzame school en de kletskaarten
Alle groepen van de school starten met Blok 1: We horen bij elkaar. Tijdens dit blok staat het samenwerken, elkaar leren kennen en een gevoel van veiligheid creëren centraal. Naast de algemene schoolregels maken we samen met de kinderen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en hoe we het netjes houden in de klas. De kinderen leren ook dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.  

Het is belangrijk dat alle kinderen het gevoel hebben erbij te horen. Daar moet je elkaar goed voor kennen en elkaar waarderen zoals je bent. Dit leren we door te leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt, zoals: "Jij kan zo goed iemand helpen". Het is fijn om een opsteker te krijgen!. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een 'afbreker'. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

Kletskaarten
Aan het eind van elk blok van de Vreedzame school krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 kletskaarten mee naar huis. Dit zijn kaarten om met uw kind te bespreken. Dit is heel fijn omdat u dan weet wat er bij uw kind speelt en omdat u dan weet waar we het op school over hebben.  

Volgende week zijn dat de kletskaarten van blok 1. U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van de vragen op de achterkant van de kletskaart. De vragen kunnen per groep verschillen. Voorbeeldvragen zijn: 

  • Met wie heb je vandaag gespeeld? 
  • Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas? 
  • Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt? 
  • Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten en drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje voordoen? 
  • Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen? 
  • Waarmee heb je een ander kind geholpen? 
  • Waarmee wil je thuis helpen?                                                          

    We zijn heel benieuwd met welke verhalen uw kind thuiskomt! 

TSO
De tussenschoolse opvang (TSO) is geregeld met een prettig en ontspannen buitenspeelmoment voor de kinderen. Tijdens dit moment heeft de leerkracht pauze en is er toezicht door TSO medewerkers. Zij worden geschoold in de lijn van onze Vreedzame school. De medewerkers ontvangen voor hun ondersteuning een vrijwilligersvergoeding.

Om de TSO op deze wijze te kunnen continueren zijn middelen nodig. We vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag.

Wilt u dit bedrag zo snel mogelijk overmaken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).\

Picknick en ouderavond

Tot 20 september blijven de huidige coronamaatregelen van kracht. Dat betekent dat de picknick van aankomende woensdag niet door zal gaan. Hoe we vorm zullen geven aan de ouderavond hangt af van de maatregelen die dan gelden. Na 20 september hopen we daar meer over te weten.

Aanmelden op Het Bovenland

Het leerlingenaantal van het Bovenland stijgt en dat betekent dat we in sommige groepen geen leerlingen meer aannemen. Voor de jonge kinderen (woonachtig in Amsterdam) geldt het stedelijk toelatingsbeleid. Voor deze ouders geldt: Rond de derde verjaardag van het kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en een aanmeldformulier. U Levert het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier bij ons in en u ontvangt van de school een bewijs van aanmelding.

Meer informatie vindt u op onze website: https://www.hetbovenland.nl/ouders/aanmelden

Kalender

Onze kalender met o.a. vakanties en studiedagen vindt u hier: https://www.hetbovenland.nl/agenda

Mindful Ouderschap

Het Ouderkindteam geeft vanaf 15 september een training van 8 bijeenkomsten over mindful ouderschap waarin ouders leren om stress in de opvoeding te verminderen en de relatie met hun kinderen te verbeteren. Middels Mindfulness technieken leer je meer aandacht te hebben voor wat er in het hier en nu gebeurt en daarmee meer bewuste aandacht voor het contact met je kind(eren). Heeft u interesse? Neemt u contact op met: Tessa van der Sluis, t.vandersluis@oktamsterdam.nl & Myrna Bosman m.bosman@oktamsterdam.nl