Jaarkalender

December 2021

3 dec Hele dag

Sinterklaasviering

8 dec 09:00 - 10:00

Rondleiding nieuwe ouders

23 dec 12:30 - 12:35

Kinderen vrij vanaf 12.30uur

23 dec 18:00 - 20:00

Kerstviering

27 dec - 7 jan Hele dag

Kerstvakantie

Januari 2022

10 jan Hele dag

Studiedag- kinderen vrij

12 jan 08:30 - 09:30

Koffie-ochtend - ouders & directie

19 jan 09:00 - 10:00

Rondleiding nieuwe ouders

26 jan Hele dag

Online dag van de basisschool - voor geïnteresseerde ouders

Februari 2022

2 feb 09:00 - 10:00

Rondleiding nieuwe ouders

4 feb 08:00 - 08:30

Schoolbrede les/viering: Warme Truiendag (Internationaal)

9 feb 08:30 - 09:30

Evaluatiebijeenkomst voor nieuwe ouders

17 feb Hele dag

Studiedag - kinderen vrij

18 feb Hele dag

Studiedag - kinderen vrij

21-25 feb 22:00 - 22:30

Voorjaarsvakantie

Maart 2022

4 mrt 14:45 - 14:50

Ontvangst rapport 1

7-11 mrt Hele dag

Oudergesprekken rapport 1

16 mrt 09:00 - 10:00

Rondleiding nieuwe ouders

April 2022

6 apr 09:00 - 10:00

Rondleiding nieuwe ouders

13 apr 08:30 - 12:30

Paasviering

14 apr Hele dag

ASKO-studiedag - Kinderen vrij

15 apr Hele dag

Goede Vrijdag - kinderen vrij

17 apr Hele dag

Eerste Paasdag

18 apr Hele dag

Tweede Paasdag - kinderen vrij

20 apr 08:30 - 09:30

Evaluatiebijeenkomst voor nieuwe ouders

25 apr - 6 mei Hele dag

Meivakantie

Mei 2022

11 mei 08:30 - 09:30

Koffie-ochtend - ouders & directie

11 mei Hele dag

Schoolbrede les/viering: Wesak (Boeddhisme)

18 mei Hele dag

Sportdag - Groep 1 t/m 8

25 mei 09:00 - 10:00

Rondleiding - nieuwe ouders

26 mei Hele dag

Hemelvaartdag - kinderen vrij

27 mei Hele dag

CAO-dag - Kinderen lesvrij

Juni 2022

6 juni Hele dag

Pinksteren - kinderen vrij

7 juni Hele dag

Studiedag - kinderen vrij

8 juni Hele dag

Studiedag - kinderen vrij

9 juni Hele dag

Schoolreis - Groep 1 t/m 8

15 juni 09:00 - 10:00

Rondleiding - nieuwe ouders

27 juni - 1 juli Hele dag

Oudergesprekken - Rapport 2

Juli 2022

1 juli Hele dag

Schoolbrede les/viering: Keti Koti

6 juli 08:30 - 09:15

Wenochtend - kinderen oefenen bij nieuwe leerkracht

8 juli Hele dag

Eindfeest

12 juli 19:00 - 21:30

Afscheidsavond Groep 8

15 juli Hele dag

Studiedag - kinderen vrij

18 juli - 26 aug Hele dag

Zomervakantie