• Nieuws

Over: meivakantie - kamp & schoolreis - verkeersschouw - digitale koffieochtend - ramadan & suikerfeest - belangrijke data - AllKidsz

 HORIZONTAAL logo Het Bovenland2000x

Bijna meivakantie

Het schooljaar gaat snel en de meivakantie staat alweer voor de deur. In de klassen is er hard gewerkt en de thema’s worden deze periode afgerond. In de onderbouw hebben de kinderen gewerkt aan het thema ‘de boerderij’, in de groepen 3-4 is er veel geleerd over ‘gebouwen’, in de groepen 5-6 wisten de kinderen overal ‘chocolade’ van te maken en in de groepen 7-8 stond het thema in het teken van ‘opgroeien en puberteit’!

De citotoetsen, rapporten en de oudergesprekken waren dit jaar door de lockdown later dan we gewend zijn. Het team heeft tijdens de studiedagen hard gewerkt om alle resultaten in kaart te brengen, te analyseren en te verwerken. Ook hebben de leerkrachten de rapporten geschreven en hebben zij de plannen voor de kinderen en de groep weer geëvalueerd en bijgesteld. In het laatste semester herhalen we deze cyclus.

De laatste weken van het schooljaar zijn altijd een race tegen de klok, zeker omdat we dit schooljaar vroeg zomervakantie hebben. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de formatie en de jaarplanning van volgend schooljaar. Zodra we meer informatie hebben, laten we u dat natuurlijk weten. Eerst gaan we genieten van twee weken vrij. We wensen u een fijne vakantie toe!

Kamp en schoolreis

Traditiegetrouw gaan de kinderen van groep 8 altijd op kamp. Vanwege de coronamaatregelen was het spannend of dit wel door kon gaan, ook op bestuursniveau is dit een onderwerp van gesprek geweest. Een school mag zijn eigen afwegingen maken en op kamp gaan.

We hebben de afgelopen weken zorgvuldig het programma, de locatie en de nodige maatregelen doorgesproken. Wij zullen als enige school de kamplocatie gebruiken, er zijn veel mogelijkheden om ons rond het huis te vermaken én het programma zal voornamelijk buiten zijn. Dit hebben we met de medezeggenschapsraad en de ouders van de klas doorgesproken. Zoals de coronasituatie er nu voorstaat (en onder voorwaarde van strikte maatregelen), gaat groep 8 op 4 juni drie dagen dus op kamp. De voorpret kan beginnen!

Voor het schoolreisje is dit helaas een ander verhaal. Het ziet er naar uit dat dit niet door gaat. Het coronaprotocol laat dit niet toe. Laten we hopen dat er snel weer mogelijkheden zijn. Wel kunnen we u verklappen dat we achter de schermen bezig zijn met het organiseren van een mooi coronaproof eindfeest.

Verkeersschouw

Woensdag 7 april was er een verkeersschouw rond de school. Hierbij waren een verkeersdeskundige van de gemeente en twee ouders van school aanwezig. Een aantal punten willen we met u delen:

- Opnieuw zal er onderzoek gedaan worden naar een oversteekplaats (zebrapad) bij Langsom. Er zullen metingen worden gedaan om te kijken hoe hard mensen rijden. Ook wordt gemeten hoe vaak iemand oversteekt. Verder wordt gekeken of een schoolzone een mogelijkheid is.

- Ook op Akersluis lijkt een oversteekplaats nodig. Daar zullen echter meer werkzaamheden voor nodig zijn. Deze worden onderzocht.

- Het verzoek is om niet in het gras of langs de rijbaan te stoppen om uw kind uit te laten stappen. Er zijn zelfs ouders gesignaleerd die bij file op de baan spookrijden. Dit wordt gemeld aan de verkeerspolitie.

- Bij de parkeerplaats Akersluis is een ‘Kiss and Ride’ zone. We verzoeken u dringend om daar niet te parkeren. Deze zone is bedoeld om uw kind uit te laten stappen en direct weer weg te rijden.

We hoeven u niet te vertellen dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een veilige schoolomgeving. Dat doen we voor de veiligheid van alle kinderen. We rekenen op uw oplettendheid en medewerking.

We sluiten dit item af met een dik compliment: Alle kinderen van groep 7 hebben in april hun theorie examen gehaald! Wat een toppers. Gefeliciteerd!

Digitale koffieochtend

Begin april was er een digitale koffieochtend met de schoolleiding. Naast een kennismaking voor nieuwe ouders, vertelde Sandra over waar we op school mee bezig zijn. Ook was er ruimte voor vragen. 26 mei om 9 uur is er weer een digitale koffie ochtend. Noteert u het vast in uw agenda? U ontvangt in die week een link voor Teams.

Ramadan en Suikerfeest

We zijn op het Bovenland bezig met het ontwikkelen van beleid rondom onderwijs in levensbeschouwing, religie en diversiteit. Afgelopen week is er in de groepen aandacht geweest voor de Islam en Ramadan/Suikerfeest. Voor veel kinderen bij ons op school is dat op dit moment een actueel onderwerp, omdat zij dit natuurlijk letterlijk thuis ervaren. Dat heeft mooie gesprekken opgeleverd in de klassen! De dag na de meivakantie zullen we nog stil staan bij het Suikerfeest, de dag om het einde van de Ramadan te vieren. Daar hoort natuurlijk vast iets lekkers bij😊

Belangrijke data

Via deze link komt u direct bij de jaarkalender op onze website. U leest alle belangrijke data staan voor dit schooljaar. De vakanties en studiedagen voor komend schooljaar volgen snel.