Als een kind door ziekte of wegens een andere geldige reden (zie rijksoverheid) niet naar school kan komen, dient dit vóór 08.20 uur aan de school doorgegeven te worden. 

Dit kan het beste direct via de oudercommunicatie app: Parro app en anders aan de groepsleerkracht van uw kind doorgegeven worden. Eventueel kunt u de ziekmelding ook doorgeven via: bovenland.info@askoscholen.nl.

Benoem bij de afmelding altijd de naam en groep van uw kind en de reden voor afwezigheid.