Onze school werkt met een continurooster. De kinderen blijven op de maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag op school om samen met de leerkracht te lunchen.

Voor of na de lunch is er een pauze van 30 minuten waarbij de leerlingen onder begeleiding van de tussenschoolse opvang (TSO) kunnen buitenspelen. Hiervoor hebben wij vaste overblijfkrachten. Om dit te kunnen financieren vragen we per leerling een bijdrage. U ontvangt elk schooljaar ​​​een apart bericht met betrekking tot de betaling. Deze betalingen lopen via Schoolkassa.

Het rekeningnummer hiervoor is:
NL12 INGB 06 500 262 92 tnv TSO kbs Het Bovenland