• Nieuws

 kinderboekenweek 21

Over: Vreedzame school, Mediatoren, Kinderboekenweek, Naschoolse activiteiten, Ouder- en Kindteam, Vrije dagen

 

De Vreedzame School

Zoals u weet werken wij met het programma van De Vreedzame School. We leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen, hoe om te gaan met conflicten en zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.  Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.  Dat is heel normaal en hoort bij het leven. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Dit staat centraal in het tweede blok van onze lessen van de Vreedzame school. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Hoe kun je stevig in je schoenen staan, vreedzaam voor jezelf opkomen en tegelijkertijd ook rekening met de ander houden: je zoekt naar een win-win-oplossing. Zonder dat je jezelf tekortdoet of agressie gebruikt.

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de los-het-op-kaart In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan praat-het-uit-kaart. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld.

Hoort u van uw kind wel eens over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag ernaar en praat er over. Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Het is altijd goed om uw kind te stimuleren ‘opstekers’ te geven.  Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’.

26 oktober staat er een ouderavond over de Vreedzame School gepland. Hoe wij deze gaan vormgeven, hoort u snel van ons. U krijgt nog een uitnodiging.

Mediatoren

De afgelopen weken is een aantal leerlingen van Het Bovenland opgeleid tot mediator. Tijdens de pauzes kunnen de mediatoren nu andere kinderen helpen bij het oplossen van een conflict. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Met elkaar dragen we zorg voor een goede sfeer op school. Dat geldt overigens niet alleen voor de leerlingen, maar voor iedereen die betrokken is bij de school (ouders, team, TSO vrijwilligers, etc). Onze nieuwe mediatoren zijn inmiddels gestart, de hesjes zijn binnen. Wat zijn we trots!

Kinderboekenweek

Van woensdag 6 oktober tot en met zondag 17 oktober is het Kinderboekenweek! En zoals ieder jaar besteden we hier aandacht aan. Het thema van dit jaar is: “Worden wat je wilt”.

Tijdens de Kinderboekenweek zullen we nog meer lezen en ook voorlezen aan andere kinderen. Zoals gebruikelijk hebben we weer veel nieuwe (prenten)boeken gekocht.

De vlaggetjes hangen al in de school en we openen de Kinderboekenweek op 6 oktober! Om feestelijk te beginnen, mogen de kinderen op woensdag verkleed naar school komen. Trek iets aan dat aansluit bij wat je wilt worden of wilt zijn! Hoe leuk zou het zijn als we woensdag een school vol schilders, politievrouwen, brandweermannen, circusartiesten, kappers, loodgieters, voetballers of doctoren hebben! U hoeft echt niet te ingewikkeld te denken: een hoed, pet of accessoires maken al snel het verschil.

De kinderen hebben afgelopen week het lied voor de Kinderboekenweek geoefend en ze laten het vast thuis graag horen. Het nummer is te vinden via deze link.

Naschoolse activiteiten

Nadat de naschoolse activiteiten een lange tijd door de coronamaatregelen hebben stil gelegen, zijn we weer bezig een programma samen te stellen met voor ieder wat wils.  Muziekschool Aslan start met na de herfstvakantie met kinderkoor voor de jongsten, pianolessen, streetdance en sazlessen (Turks snaarinstrument).  Juf Stientje zal in de lessen het aanbod aan de kinderen presenteren. Zodra de digitale flyer gereed is, sturen we deze op.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam zullen er sportactiviteiten georganiseerd worden. Binnenkort krijgen de leerlingen van de bovenbouw een bootcamp introductie. De meisjes van de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich daarna inschrijven voor de lessen na de herfstvakantie,

Ook zijn er naschoolse leeractiviteiten voor de bovenbouw in samenwerking met het SKC. Leerlingen van groep 6 kunnen zich inschrijven voor huiswerkbegeleiding (vooral gericht op begrijpend lezen) en de groepen 7 en 8 bereiden zich voor op het leven na de basisschool tijdens het Mentorproject.

Ouder- en Kindteam op de basisschool

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of online.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken gedrag), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je misschien als ouder zelf mee zit zoals verslaving of schulden. U kunt contact opnemen met ouder en kind adviseur Chantal van Unen. Samen kijk je dan wat er speelt en welke hulp passend is. Misschien wil je alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor jouw kind of jouzelf als ouder(s)? Bespreek het samen. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Chantal van Unen op telefoonnummer 0655834196 of via c.vanunen@oktamsterdam.nl. 

Gezondheidsonderzoeken op school

De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies op het gebied van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld met vragen over vaccineren of deelname aan onderwijs bij ziekte. Met vragen over jouw kind, ben je altijd welkom bij jeugdverpleegkundige Els Wiebrands op 020 555 5961/0615536993 of via ewiebrands@ggd.amsterdam.nl .U kunt ook terecht bij  jeugdarts Samira Ben Said-Bouyeri op 020 5555961/ 06-23230980 of via sbensaidbouyeri@ggd.amsterdam.nl. Zij zijn vast verbonden aan deze school. In de periode dat een kind op de basisschool zit, wordt hij of zij twee keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Vaak wordt daarbij een digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt contact op en bespreekt wat nodig is. Ouders krijgen hier tijdig informatie over.

Altijd welkom

Meer informatie over de Ouder- en Kindteams vind je op www.oktamsterdam.nl.  Daar vind je ook het adres van het team in jouw wijk en de naam en contactgegevens van de ouder- en kind adviseur verbonden aan deze school.

Vrije dagen: vakanties en studiedagen 2021-2022

De medezeggenschapsraad heeft met de onderstaande vakanties en studiedagen voor komend schooljaar ingestemd. De volledige kalender is beschikbaar via onze website.  

Start schooljaar

23 augustus 2021

Herfstvakantie

16 oktober t/m 25 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 10 januari 2022

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 27 februari 2022

Pasen

14 april t/m 18 april 2022

Meivakantie  

23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart

26 mei t/m 29 mei 2022

Pinkstervakantie

4 juni t/m 8 juni 2022

Zomervakantie

14 juli t/m 28 augustus 2022