Het schooljaar zit er alweer bijna op!

Het schooljaar is voorbij gevlogen en het was weer een bijzonder jaar. De lockdown en alle coronamaatregelen hebben veel van iedereen gevraagd. Niet alleen van het team en de kinderen, maar ook van u als ouder. Het verdient een groot compliment hoe iedereen zich flexibel heeft opgesteld en heeft meegedacht binnen de mogelijkheden die er waren. Nog een paar weken en dan kunnen we allemaal genieten van een welverdiende vakantie.

Het zal u niet zijn ontgaan: de regering heeft voor eind deze week versoepelingen aangekondigd. Wat dit voor de school betekent, weten we nog niet. We hebben ons nog aan de richtlijnen van het huidige protocol houden. We wachten duidelijkheid van de POraad en de richtlijnen van ons bestuur. Ook voor na de zomervakantie is dat nog onduidelijk en de ervaring leert dat dit op ieder moment weer kan veranderen. Zodra we informatie hebben, laten we u dit weten.

 

Afronding schooljaar en de voorbereidingen

We zijn natuurlijk volop bezig met het afronden van dit schooljaar: het analyseren van de toetsen, schrijven van de rapporten/leercontracten (voor groep 7), voorlopig adviezen maken, oudergesprekken plannen, overdracht voorbereiden, noem maar op! Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle gang.

Onze formatie is bijna rond. Het lerarentekort is nog steeds een enorm maatschappelijk probleem en het wordt er door de extra subsidies niet makkelijker op. Veel scholen houden personeel tijdelijk extra in dienst, waardoor andere scholen hun formatie niet of moeilijk rond krijgen. We verwachten u in de loop van de week te informeren over welke leerkracht in welke groep staat. Nog even geduld!

 

Verlofaanvragen

Voor de zomervakantie ontvangen wij regelmatig aanvragen voor bijzonder verlof of voor extra vakantiedagen. De school dient zich aan de wet Leerplicht te houden. In de Leerplichtwet is aangegeven hoe met extra verlof omgegaan moet worden. De leerplichtambtenaar ziet toe op naleving van deze wet, waarbij de directeur van de school gehouden is de administratie bij te houden van extra vakantie, verlof en/of verzuim. Extra dagen vrij nemen in verband met een vakantie is niet toegestaan. In het handboek leerplicht staan alle regels en protocollen beschreven. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/leerplicht-info/

 

Vrije dagen: vakanties en studiedagen 2021-2022

De medezeggenschapsraad heeft met de onderstaande vakanties en studiedagen voor komend schooljaar ingestemd. De volledige kalender zal snel beschikbaar zijn via onze website.  

Start schooljaar

23 augustus 2021

Herfstvakantie

16 oktober t/m 25 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 10 januari 2022

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 27 februari 2022

Pasen

14 april t/m 18 april 2022

Meivakantie  

23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart

26 mei t/m 29 mei 2022

Pinkstervakantie

4 juni t/m 8 juni 2022

Zomervakantie

14 juli t/m 28 augustus 2022