• Nieuws

Over: noodopvang, toetsperiode, website, schoolplein, telefoon en ouder- en kindteam op de basisschool.

 

Nieuwsbrief januari 2021

HALVE BOL logo Het Bovenland2000x

De weken van online onderwijs strijken voorbij. Voor niemand is dit een ideale situatie en we missen de kinderen enorm!
We weten nog niet of het kabinet zal besluiten of de scholen weer open mogen op 8 februari, maar laten we duimen met elkaar.
Het onderwijs op afstand vraagt veel van de leerkracht, van u als ouder en zeker ook van de kinderen.
Het is niet altijd even makkelijk, maar we mogen ook trots zijn op hoe we dit met elkaar doen!

Noodopvang

We hebben u al eerder gemeld dat de noodopvang overbelast is. We zijn niet de enige school in Amsterdam.
De besturen en de gemeente zijn zich hiervan bewust en hebben extra afspraken gemaakt met elkaar.
Onze bestuurder Dorien Nelissen heeft een bericht hierover aan ouders geschreven.

Toetsperiode 
Jaarlijks worden in januari de M-toetsen afgenomen. U begrijpt dat dit op dit moment nog niet kan gebeuren.
De afgelopen periode is er een uitzondering gemaakt voor de leerlingen van groep 8 in verband met hun schooladviezen en de kernprocedure voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Hoe we met de toetsen en de oudergesprekken om zullen gaan, hangt af van het besluit van het kabinet dinsdag a.s. en de richtlijnen die we krijgen vanuit het bestuur.
Zodra we meer informatie hebben, hoort u dat van ons.

Website
De nieuwe website staat al online! De afgelopen maanden zijn we achter de schermen bezig geweest met een nieuw logo en website waarin we laten zien dat we een Vreedzame School zijn. U ziet het logo boven de nieuwsbrief.

We waren op zoek naar een nieuwe frisse look die het volgende zou uitstralen:

  • Samen spelen en werken in een veilige sfeer;
  • De wereld in en burgerschap: we zijn een gemeenschap in het klein waar we verschillend mogen zijn;
  • De wereld onderzoeken door nieuwsgierig te zijn en een onderzoekende houding te hebben;
  • Stevige basis voor taal en rekenen: we bereiden de kinderen voor op een volgende stap in hun leven.

We zijn trots op onze nieuwe website met prachtige nieuwe foto’s en een vernieuwde uitstraling!
De komende week worden de laatste details en teksten nog aangepast, ook wordt deze nieuwsbrief nog geplaatst. U kunt wel alvast een kijkje nemen!

Schoolplein
Een tijd geleden informeerden wij u over afgekeurde speeltoestellen op het schoolplein. Aan het begin van het schooljaar zijn twee van deze toestellen zijn verwijderd. Het derde toestel, de tunnel, is hersteld en goedgekeurd. We zijn aan het nadenken over de invulling/inrichting van de vrijgekomen plekken en een goed alternatief voor de hoeveelheid zand.

Telefoon
Zoals u weet kampen wij al enige tijd met een telefoonstoring waar geen snelle oplossing voor te vinden was.
Binnenkort hopen we dat we weer goed bereikbaar zijn. Als u nu naar school belt, krijgt u een menu waarin u kunt kiezen voor een rechtstreeks contact met de administratie of interne begeleider. De derde optie is alleen voor een noodgeval.
Als u uw kind ziek wil melden of laten weten dat hij/zij naar de dokter moet dan kunt u dit het beste rechtstreeks via de Parro app aan de leerkracht laten weten.

Ouder- en Kindteam op de basisschool
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind?
Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school – ook in tijden van corona?
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of online.

U kunt contact opnemen met ouder en kindadviseur Chantal van Unen. Samen kijk je dan wat er speelt en welke hulp passend is. Misschien wil je alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor jouw kind of jouzelf als ouder(s)? Bespreek het samen. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Chantal van Unen op telefoonnummer 0655834196 of via c.vanunen@oktamsterdam.nl.