• Nieuws

Over de Vreedzame School, Koffieochtend, Inschrijving leerlingen, Gladde Brug, MR-leden stellen zich voor, Mindful ouderschap

De Vreedzame School
We zijn druk bezig met blok 4: we hebben hart voor elkaar. In dit blok staan gevoelens centraal.

Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt.  We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het  steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Blok 4: We hebben hart voor elkaar:

hartvoorelkaar2

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
 • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt

Koffieochtend
9 maart is er weer koffie drinken met de directie. Dit keer weer eens live!😊 Voorheen deden we dit regelmatig op school, maar door de coronaperiode is dit er niet meer van gekomen of hebben we een digitale bijeenkomst georganiseerd. Het wordt dus hoog tijd om onder het genot van een kopje koffie of thee kennis te maken of elkaar weer te zien en te spreken! Sandra zal ouders bij bijpraten over wat er speelt op school en waar we mee bezig zijn en ze hoort graag van ouders welke vragen er bij hen leven. Zet u 9 maart in uw agenda? We zitten beneden in de hal en starten gelijk om 8.30 uur.

Gladde brug
Dagelijks komen veel kinderen vanaf de parkeerplaats Akersluis via het bruggetje naar de school. In de winter is deze brug spekglad en dat heeft helaas al tot menig valpartijen geleid. Het is aan de gemeente om hier iets aan te doen. Niet alleen school, maar ook verschillende ouders hebben in het verleden meldingen gemaakt. Na een recente melding van de medezeggenschapsraad heeft de gemeente toegezegd om samen met een aannemer te zoeken naar een structurele oplossing. Helaas zijn deze werkzaamheden weersafhankelijk en dit gaan zij in het voorjaar oppakken. Tot die tijd zullen we als school proberen tijdig te strooien en u via Parro te melden als de brug erg glad is vanwege ijsvorming. Blijf voorzichtig!

Inschrijving nieuwe leerlingen
Ouders van kinderen die geboren zijn tussen 1 september en 31 december 2018 en hun kind willen aanmelden op Het Bovenland, kunnen het aanmeldformulier vóór 3 maart inleveren bij onze administratie. Daarna sluit de aanmelding en zal de plaatsingsprocedure via de Gemeente Amsterdam gestart worden.

Vanuit de MedezeggenschapsRaad(MR)
De MR is een raad bestaande uit medewerkers (meestal leerkrachten) en ouders van de school die adviesrecht of instemmingsrecht heeft over uiteenlopende onderwerpen vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). We stellen u voor aan twee nieuwe ouders die zitting zullen nemen in de MR:

Mohammed El Gartit

Mohammed (5a) en Fatima (3b) hebben mij al meerdere keren weten te strikken om iets over de bijen te vertellen op school. Daar zal een deel van de ouders mij wellicht van kennen. Nou daar is hij dan weer, maar nu niet over bijen…

 Als geboren en getogen Amsterdammer woon ik nu meer dan 20 jaar in Osdorp. Met veel plezier heb ik rechten gestudeerd en daarna in de advocatuur gewerkt, maar toch miste ik iets… 10 jaar geleden vond ik wat ik miste bij de Hogeschool van Amsterdam, de opleiding HBO-Rechten: een bijdrage leveren aan een maatschappelijke carrière van anderen. Eerst als docent en nu als Opleidingsmanager. In mijn huidige functie heb ik met verschillende vormen van medezeggenschap te maken. Een goede invulling van de medezeggenschap zorgt er naar mijn idee voor dat de kwaliteit van het onderwijs een positieve impuls krijgt. En daar zou ik in het Bovenland ook graag -op een transparante en oplossingsgerichte manier- aan willen bijdragen.

Op naar nog betekenisvoller onderwijs op het Bovenland waarin continu het belang van onze kinderen voorop staat.

Ibtisame El Kouaa

Ik ben Ibtisame El Kouaa en begin met een citaat mijn verhaal:
"Goed onderwijs is meer een kwestie van het geven van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden." (Citaat Gail Godwin).

Het nieuwsgierig maken en prikkelen van kinderen met vragen en geven van ruimte om te ontdekken, maakt dat er uitdaging geboden kan worden die ze stimuleert in hun groei. Vooral in deze tijden dat het moeilijker gaat door niet alleen de gevolgen van de Coronapandemie op school maar ook nog steeds het leraren tekort. Graag zou ik mij willen inzetten in de MR van het Bovenland om bij te dragen aan de voorwaarden van goed onderwijs voor alle kinderen op school.

Wat ik meeneem in mijn rol bij de MR is dat ik bijna 4 jaar hier op school heb mogen rondlopen. Ik ken de school. Hier heb ik gezien welke energie en kracht de school kan uitdragen. Hiernaast ben ik in mijn dagelijks leven Adviseur bij de gemeente Amsterdam op verschillende domeinen. Ik doe opdrachten als Procesmanager, Veranderkundige, of Projectleider in verschillende sociale of ruimtelijke domeinen. Deze ervaring zorgt dat ik goed beleidsmatig kan meedenken met de keuzes waar school mee te maken kan krijgen.

Tot slot neem ik ook mee dat ik geloof in onderwijs dat de goede voorwaarden creëert voor een kind. Zodat de potentie benut wordt en de kracht centraal staat. In mij rol als moeder wil ik niet alleen het beste voor mijn eigen dochters (groep 1-2C  en 5A) maar voor elk kind op deze school. Het gaat immers toch om de toekomst. Ook nu rond ik af met een citaat.

"Onderwijs is ons paspoort voor de toekomst, want morgen is voor de mensen die zich er vandaag op voorbereiden."
(Citaat Malcolm X)

Mindful ouderschap
Dinsdagochtend 5 april start de training ‘Mindful Ouderschap’ in Nieuw-West.
Het zijn 8 bijeenkomsten van 9.30 tot 11.45 uur.

De training is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren die stress ervaren in de opvoeding en daar middels mindfulness technieken aan willen werken. De training is geschikt voor ouders met en zonder ervaring met meditatie of yoga. Daarnaast is het de bedoeling dat ouders gedurende de training ongeveer één uur per dag thuis besteden aan de oefeningen en huiswerkopdrachten. 

Aanmelden kan hier.