• Nieuws

Over: test 1 - test 2

 

  1. Kenmerken

Doel: zelfstandige lezers creëren

Technisch lezen voorwaarde voor begrijpend lezen, ook de kennis van woordenschat en de wereld is belangrijk voor uiteindelijk goed verhaalbegrip en begrijpend lezen.

Uit onderzoek blijkt dat leren van leesstrategieën alleen weinig effect heeft op begrijpend lezen. Leesstrategieën zijn een hulpmiddel en niet perse het doel op zich. Leerkracht centraal als rolmodel (modellen). Voordoen en hardop denkend voordoen hoe je een tekst aanpakt.

Methode VLL zorgt voor een sterke basis qua begrijpend lezen: verwijswoorden, signaalwoorden, titel, personages.