• Nieuws

oliebollen

Over: Dag 2021!, Dankjewel, Koffieochtend, TSO en Vanuit de MR

 

Dag 2021!
Het jaar zit er bijna op! We kunnen wel stellen dat het wederom een roerig jaar was. Ook nu moesten we met elkaar op het laatste moment van alles regelen om de schoolsluiting en opvang voor de kinderen te organiseren. Maar het is gelukt!

We hebben uiteindelijk een prachtige kerstviering gehad. We kwamen met onze mooiste kleren op school, overal brandden de lichtjes, we hebben sfeervol met de kinderen te ontbeten en gezellig met elkaar het jaar afgesloten.

Inmiddels is de kerstvakantie is voor de meeste kinderen begonnen. Het team is deze week nog aan het werk om de kinderen van de noodopvang op te vangen, maar ook bijvoorbeeld om de klussen te doen waar je normaal gesproken nét niet genoeg tijd voor hebt.

Op 3 januari maakt het kabinet bekend of er na de kerstvakantie onderwijs op stand wordt gegeven. We hebben de eerste voorbereidingen al gedaan, zodat -als het nodig is- we op 11 januari goed van start kunnen. Dat is nog even afwachten en zodra we meer informatie hebben, laten we dat weten. (let op: 10 januari is de school nog gesloten i.v.m. een studiedag)

Laten we er een prachtige kerstvakantie van maken en proberen te genieten van de kleine dingen.

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Sandra

Dankjewel
Bij deze doen we een schout-out naar alle ouders, die ondanks de roerige tijden, zich inzetten voor de school! Van de ouderraad en de medezeggenschapsraad tot de overblijfmoeders, van de leesmoeders/-vaders tot ouders die de bieb op poten hebben gezet, van de ouders die lieve meedenkende en ondersteunende mailtjes hebben gestuurd tot de ouders die een extra financiële bijdrage hebben…. Dank jullie wel! Het wordt gezien en erg gewaardeerd! ♥

Koffie ochtend
Woensdag 12 januari staat er weer koffie drinken met de directie gepland. Dit keer willen we in gesprek over het leerlingvolgsysteem en het (cito)toetsen op maat. Marieke Bouber, onze intern begeleider, zal informatie geven en er is ruimte voor de vragen die u hierover heeft. Of de bijeenkomst door gaat hangt af van of er onderwijs op afstand wordt gegeven. Bij online onderwijs gaat de bijeenkomst niet door en dan kijken we uit naar een nieuwe datum.

TSO
De tussenschoolse opvang (TSO) wordt op Het Bovenland geregeld door TSO medewerkers. Het is een vast team van vrijwilligers en drie keer per week vangen zij met liefde en warmte uw kind op. Wij zijn hier superblij mee en willen dat graag zo houden!

Er zijn alleen nog lang niet genoeg betalingen binnen om de vrijwilligersvergoeding te betalen. We vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een extreem klein bedrag!

Wilt u dit bedrag zo snel mogelijk overmaken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Vanuit de MR
Wilt u actief betrokken zijn bij het onderwijs en school van uw kind? Dan is de MR wellicht iets voor u! Voor de medezeggenschapsraad zijn we op zoek naar twee ouders voor de oudergeleding.

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)? De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Hoe vaak overleg?
De MR vergadert om de 6 weken echter gezien de huidige situatie kan de frequentie toenemen. De vergaderingen vinden doorgaans in de avond op school plaats maar zolang de maatregelen van kracht zijn digitaal en/of na registratie op school plaats. Vanwege de huidige situatie kan het noodzakelijk zijn dat er extra overlegmomenten worden ingepland. Ook komt het voor dat de MR tussen de vergaderingen inhoudelijk moet reageren op bepaalde beleidstukken en/of vraagstukken.

Waar heeft de MR overleg over?
Zaken die onder andere tijdens de vergadering aan bod komen zijn: het wijzigen van lesrooster, TSO, jaarplan, schoolgids etc.. Over bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website, onder kopje medezeggenschapsraad is het e.e.a. toegelicht.

Wat is de procedure?
Indien er zich meerdere ouders aanmelden voor de oudergeleding, dan zullen er verkiezingen worden gehouden. Het streven is om dan vóór medio januari 2022 de verkiezingen te houden. De twee ouders die de meeste stemmen van de achterban (ouders/verzorgers) krijgen worden de nieuwe MR-leden voor de oudergeleding. Wij zullen u stapsgewijs op hoogte houden.

Mocht u meer informatie willen hebben dan vernemen we dat graag. U kunt een e-mailbericht sturen naar: bovenland.mr@askoscholen.nl of een van de MR-leden contacteren: Lisa ( moeder Tibor, groep 7a, Erin, groep 5B en Robin, groep 1/2C) Hicham (vader Zeyna, groep 5A) en Fdila (moeder Isra groep 7B).

Met vriendelijke groet,

MR Bovenland