• Nieuws

 Met: Welkom, Nieuwe collega's, Lerarentekort, De vreedzame school, Bovenland-academie, Goed om te weten, Vakantiedagen

 schoolstart 22

Het schooljaar is weer begonnen!

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer lekker uitgerust is.Het team heeft in de laatste week van de zomervakantie hard gewerkt om de school weer aan kant te maken en de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar. En nu zit de eerste schoolweek er alweer op! Wij vonden het weer heel fijn om alle ouders en kinderen te zien en we heten alle nieuwe leerlingen met hun ouders van harte welkom. We hopen dat ze snel hun draai op Het Bovenland zullen vinden.

Ik wil u graag een korte update over ons team geven.

Nieuwe collega’s

- Dit schooljaar gaan we met een ondersteuningsteam werken. Madelin van Gastel-Egthuijsen en Susanne Pedersen gaan zich met name richten op het basisaanbod in de klas en kwaliteit van het onderwijs (interne begeleiders/kwaliteitscoördinatoren). Theo zal ook deel uitmaken van het ondersteuningsteam en coördineert het aanbod en de begeleiding van de leerlingen die extra ondersteuning buiten de klas krijgen.

- Joyce Booy komt de bovenbouw versterken en staat in groep 6B.

- Saskia Broekhuizen is kort voor de zomer al gestart en staat in groep 5A (samen met Madelin)

- Gulcum Ozbayrakci is onze nieuwe onderwijsassistent en zal met kleine groepjes of individuele leerlingen werken.

Ook voor de nieuwe collega’s geldt dat we hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op Het Bovenland! Volgende week zullen zij zich in een aparte nieuwsbrief aan u voorstellen.

Een update van collega’s die we al kennen:

- Maria van t Hof werkt vanuit de invalpool bij ons. Zij werkt in verschillende groepen (groep 1-2, 3 en 6). Antoine Tenkink, ook vanuit de invalpool, staat de herfstvakantie voor groep 1-2 B

- Een aantal collega’s is tijdelijk afwezig. Dit geldt voor Silvia Selling en Saskia Scholle. Wij wensen hen veel sterkte en we hopen op een spoedig herstel.

- Daphne is na haar zwangerschap alweer twee dagen aan het werk en komt eind september voor vier dagen terug. Bibi start na de herfstvakantie weer voor drie dagen. Maryam El Jaouhari is inmiddels met zwangerschapsverlof en geniet van haar rust. Voor Mandy Kolk geldt dat na de herfstvakantie. Yolanda de Boer is in de zomervakantie van een prachtige dochter bevallen.

Lerarentekort

Zoals we u al eerder vertelden, was het geen makkelijke opdracht om dit schooljaar de formatie rond te krijgen. Het was daarom extra fijn om vorige week aan het werk te gaan met een mooi en enthousiast team! Helaas is de groepsbezetting niet op iedere school rond. Het lerarentekort is namelijk nog steeds enorm en groeit met de dag. Het is een groot maatschappelijk probleem, waar we allemaal mee te maken hebben en waar we niet direct een oplossing voor hebben. Natuurlijk maken we ons daar zorgen over. We hebben elkaar nodig en we ontkomen er niet aan om het gesprek hierover te blijven voeren met elkaar. In ieder geval zal dit onderwerp op de agenda van de medezeggenschapsraad blijven staan.

De Vreedzame School (DVS)

Alle groepen van de school zijn deze week met de lessen uit Blok 1 gestart. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemene schoolregels maken we samen met de kinderen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en hoe we het netjes houden in de klas. De kinderen leren ook dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Het is belangrijk dat alle kinderen het gevoel hebben erbij te horen. Daar moet je elkaar goed voor kennen en elkaar waarderen zoals je bent. Dit leren we door te leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt, zoals: "Jij kan zo goed iemand helpen". Het is fijn om een opsteker te krijgen! Daar krijg je een blij gevoel van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een 'afbreker'. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame School-les. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

Kletskaarten Bij elk blok van de Vreedzame school krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 kletskaarten mee naar huis. Dit zijn kaarten om met uw kind te bespreken. Dit is heel fijn omdat u dan weet wat er bij uw kind speelt en omdat u dan weet waar we het op school over hebben. Deze keer zijn dat de kletskaarten van blok 1 met als thema: 'We horen bij elkaar'. In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waar iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

Bovenland academie

Vrijdag 9 september gaan we weer van start met Het Bovenlandacademie. Selda Kargin organiseert dit jaar weer bijeenkomsten voor de ouders van de Voorschool en de kleutergroepen met als doel de ouderbetrokkenheid te vergroten. Samen met ouders verkent zij verschillende thema’s die aansluiten waar we op school mee bezig zijn.

Voor dit schooljaar staan de volgende thema's op het programma:

Thema 1: Hoe ziet een typische dag in de kleutergroep op het Bovenland eruit? ( 9 september 2022)

Thema 2: Interactief Voorlezen + Begrijpend luisteren ( 11 november 2022)

Thema 3: Speel/werktijd bij de kleuters ( 27 januari 2023)

Thema 4: De Vreedzame school ( 14 april 2023)

Thema 5: Het belang van spel voor de ontwikkeling van het kind. (IPC) ( 2 juni 2023)

Oproep verkeerswerkgroep – herhaalde oproep

De meeste ouders zullen het wel herkennen: rond het moment van halen en brengen is het erg druk rondom de school. De verkeerssituatie is vaak onoverzichtelijk en niet altijd veilig, zeker voor de jonge weggebruikers. Volgend schooljaar willen we hier graag mee aan de slag.

We zoeken daarom voor volgend jaar een aantal ouders die het leuk vinden creatief en op een positieve manier op zoek te gaan naar oplossingen en deze verder te brengen. Denk aan het

begeleiden van een onderzoek of het bedenken van activiteiten voor de kinderen en ouders die bijdragen aan een veiligere schoolomgeving. (Het gaat er niet om dat je klaarover of verkeersregelaar moet gaan spelen). Met zijn allen kunnen we de situatie verbeteren.

Meer informatie of je aanmelden kan bij Manny van der Kraan (moeder van Casper 5A en Evi 1/2A) via mannyvanderkraan@gmail.com

Goed om te weten

- We zijn bezig om alle belangrijke data, vakanties en studiedagen op de website te zetten. Dit zal volgende week gereed zijn. Het is goed om 21 september alvast in de agenda te noteren, dan is de algemene informatieavond. We verwachten dat u aanwezig bent. Natuurlijk ontvangt u nog een uitnodiging.

- We zijn bezig met het uitrollen van Schoolkassa, een systeem waarbij het betalen van het schoolgeld en de TSO bijdrage veel gemakkelijker wordt. Zodra dit gereed is, wordt u geïnformeerd.

- Afgelopen week heeft u via Parro een bericht gekregen over de schooltijden en het rooster wanneer u als ouder mee de school in mag. Graag uw aandacht hiervoor.

- Dit schooljaar starten we waarschijnlijk met twee talentbands en twee koren, omdat zoveel kinderen zich hadden aangemeld. Stientje is nog bezig met werving. Waarschijnlijk starten bands en koren in week 37.

- Ouders van de groepen 6, 7 en 8 hebben inmiddels informatie over de typecursus ontvangen. De cursus start op 16 september om 12.45 uur

- Vanaf 21 september kunt u op woensdagochtend via het Ouder Kind Team een training Mindful Ouderschap doen. Middels Mindfulness technieken leert u meer aandacht te hebben voor wat er in het hier en nu gebeurt. Daarmee krijgt meer rust en bewuste aandacht voor contact met uw kind(eren). Voor meer informatie kunt u bij onze Ouder Kind Adviseur Chantal van Unen terecht (c.vanunen@oktamsterdam.nl)

Vakanties/studiedagen schooljaar 2022-2023

Vakanties voor de ouders: Bijzonderheden:

Start schooljaar 29 augustus

Herfstvakantie 15 oktober t/m 25 oktober 2022       24 en 25 oktober - studiedag team

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 5 maart 2023      23 en 24 februari - studiedagen team

Pasen 7 april t/m 11 april 2023                                 11 april - studiedag team

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

12 en 13 juni 2023 Studiedagen team

Zomervakantie 21 juli t/m 3 september 2023              21 juli - studiedag team